فیلترهای تصفیه آب

کربن گیری فیلتر تصفیه آب خانگی

کربن گیری فیلتر تصفیه آب خانگی

کربن گیری فیلتر تصفیه آب خانگی کربن گیری فیلتر تصفیه آب خانگی برای کربن گیری فیلتر تصفیه آب خانگی و گرفتن آب سیاه (آب حاوی کربن ذغال) که داخل فیلترهای شماره ۲ یا UDF و شماره۳ یا CBC موجود است … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
تعویض فیلتر تصفیه آب

تعویض فیلتر تصفیه آب

تعویض فیلتر تصفیه آب تعویض فیلتر تصفیه آب که در زمانهای مشخص در نظر گرفته شده و طبق جدول زمانبندی نیازبه تعویض دارد فیلتر تصفیه آب به سه قسمت تقسیم میشود. ۱- پیش تصفیه ها ( فیلتر های سه مرحله ) … ادامه مطلب

4دیدگاه ها