دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

در واقع تصفیه آب صنعتی از وسایل لازم و ضروری به منظور برگرداندن آب کارخانه های صنعتی  و یا هدر رفت آب در صنعت کشاورزی می باشد.

و  در اصل می توان گفت که دستگاه تصفیه آب صنعتی وسیله ای مفید در راستای مصرف بهینه آب و صرفه جویی در آب خواهد بود.

روش عملکرد دستگاه تصفیه آب صنعتی

شیوه ی طراحی دستگاه تصفیه آب به دلیل به کارگیری از غشای اسمزی و اختلاف شار غلظت نمک های محلول در آب ، مواد جامد و محلول در آب از غلظت بالاتر به سمت غلظت کمتر جریان می یابد.

در حقیقت روند کار بر اساس اسمز معکوس خواهد بود.

و اما روند کار به این صورت است که دستگاه تصفیه آب صنعتی، آب حاصل از فاضلاب کارخانجات را تصفیه کرده  و به مجددا استفاده خواهد کرد.

به جرات می توان گفت که  دستگاه های تصفیه آب صنعتی، یکی از وسایل لازم و ضروری در صنعت می باشد،

زیرا به منظور خنک سازی اکثر دستگاه های صنعتی در کارخانجات، از آب استفاده کرده و یا برخی از کارخانجات داروسازی، به منظور تولیدات خود از آب استفاده خواهند کرد

و تمامی مقادیر اضافه  آب ها پس از استفاده، به فاضلاب وارد خواهد شد.

بنابراین با استفاده از دستگاه های تصفیه آب صنعتی می توانیم آب وارد شده به  فاضلاب این کارخانه ها را بازیابی کرده و مجددا مورد استفاده قرار دهیم.

هم چنین از دیگر عملکرد های دستگاه  تصفیه آب های صنعتی، استفاده در کشاورزی می باشد.

و در همین راستا، آب های هدر رفت ناشی از آبیاری را می توان به کمک این  دستگاه تصفیه کرده و مجددا مورد استفاده قرار داد.

نمایش 1–6 از 9 نتیجه