نمایش 1–12 از 39 نتیجه

فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

انواع فیلتر و نحوه تعویض فیلتر، قیمت انواع فیلتر ایرانی و خارجی، نحوه عملکرد فیلتر ها در ایم مقاله با جزییات آمده است.

نحوه چیدمان فیلترها به سه قسمت تقسیم میشود.

۱- پیش تصفیه ها ( فیلتر های سه مرحله )تعویض فیلتر تصفیه آب

۲- فیلتر اصلی تصفیه کننده ( فیلتر ممبران )

۳- فیلتر های پس از تصفیه ( بعد از مخزن )