It seems we can't find what you're looking for.

سوییچ فشار بالا نیمه صنعتی

هایپر شیر نیمه صنعتی یا کلید فشار قوی نیمه صنعتی قطعه تصفیه آب نیمه صنعتی  است که با افزایش فشار آب در محفظه ممبران فرمان خاموش شدن دستگاه را می دهد و در این کلید یک پیچ آلن در نظر گرفته شده است که حساسیت و تنظیم را تنظیم می کند.

مدت زمان. خاموش و روشن و راه اندازی مجدد دستگاه 220 ولت است یعنی DC را مشخص می کند. در برخی مدل ها کلید فشار قوی با جریان مستقیم.

نکته: در هنگام مونتاژ در قسمت سیم کشی دستگاه نیمه صنعتی قبل از ورود به ترانس (آداپتور) وارد کلیدها می شود و به اصطلاح ورودی سوئیچ 220 ولت می باشد.

در برخی از مدل های دستگاه های نیمه صنعتی از هایپربرشی 32 و 36 ولت استفاده می شود که پس از ورود به ترانس (آداپتور) ولتاژ مورد نیاز را تامین می کند.

در این مدل ها می توانید از پیچ آلن روی کلید برای تنظیم فشار برای زمان خاموش شدن کلید فشار قوی و روشن شدن دستگاه استفاده کنید اما در مدل های 220 ولت مستقیم خطر برق گرفتگی شدید وجود دارد. ، بنابراین دستگاه باید خاموش شود و تنظیم انجام شود. با توجه به احتمال برق گرفتگی حتما از سرویسکاران واجد شرایط استفاده کنید.