It seems we can't find what you're looking for.

فیلتر تصفیه آب نیمه صنعتی

عملکرد فیلتر تصفیه آب نیمه صنعتی مشابه اندازه خانه است، تفاوت در اندازه آن است. دستگاه نیمه صنعتی به دلیل حجم تولید بیشتر و سایز شلنگ بزرگتر است که معمولاً از شیلنگ 10 یا 3.8 اینچی یا دبی بالاتر استفاده می شود و از فیلترهای نازک یا باریک 20 اینچی استفاده می شود که قابلیت تحمل گل و لای بیشتری دارند. کلر و ذرات معلق موجود در آب تا آسیبی به غشاها وارد نشود.

نکته: در برخی موارد آبی که وارد قطعات نیمه صنعتی می شود بسیار کدر بوده و مصرف آن زیاد است، در این موارد قبل از ورود آب به فیلتر شماره 1 دستگاه تصفیه نیمه صنعتی پوسته جامبو 20 اینچی نصب می شود. اطمینان حاصل کنید که آب قبل از ورود به دستگاه ناخالصی ها و کدورت درشت خود را از دست داده و با وضوح بیشتری وارد دستگاه می شود. در سایزهای بزرگ تصفیه آب نیمه صنعتی مانند 800 گالن و 1200 گالن که تعداد و حجم ممبران زیاد است، به جای باریک از پیش تصفیه های جامبو 20 اینچی استفاده می شود زیرا ظرفیت بالاتری در جذب لجن و کلر آزاد دارد. .