It seems we can't find what you're looking for.

پمپ تصفیه آب نیمه صنعتی

از دو قسمت الکتروموتور و سر پمپ تشکیل شده است که بخشی از قطعات تصفیه آب نیمه صنعتی میباشد. معمولا پمپ های 36 ولتی در ماشین های نیمه صنعتی 400 گالن و نیمه صنعتی 200 گالن که از مدل های پر مصرف هستند استفاده می شود.

ولتاژ مورد نیاز الکتروموتور پمپ نیمه صنعتی توسط ترانسفورماتور 36 ولت تامین می شود که وظیفه ایجاد نیروی لازم برای ورود آب پرفشار به پوسته غشا (غشاهای 100 گالن به بالا) را فراهم می کند. نکته: پمپ نیمه صنعتی قبل از شروع به کار دستگاه به حداقل فشار 2 بار در آب ورودی نیاز دارد. در صورت عدم تامین فشار مورد نیاز دستگاه، پمپ راه اندازی نمی شود.

در مکان هایی که دستگاه 400 گالن، 500 گالن یا 800 گالن نصب می شود، در صورت رسیدن فشار آب ورودی (هشدار) و LOAD دستگاه کمتر از 2 بار، میکرو کامپیوتر دستگاه بدون دلیل شروع به خاموش شدن می کند و به طور مداوم. روشن می شود.

در این مواقع باید یک پمپ کمکی در ورودی آب محل مورد نظر تعبیه شود تا فشار مورد نظر را تامین کند که باعث افزایش طول عمر دستگاه و پمپ می شود.