قطعات دستگاه تصفیه آب خانگی

56 کالا

قطعات دستگاه تصفیه آب خانگی

در این بخش قطعات دستگاه تصفیه  آب را به اختصار شرح خواهیم داد.

شیر سه راهی ورودی آب

شیر ورودی از طریق تبدیل به انشعاب آب ورودی متصل می شود.

هوزینگ شفاف با فیلتر الیافی

بعد از اتصال دستگاه تصفیه آب به انشعاب آب ورودی،

آب آشامیدنی برای اولین مرحله تصفیه آب ،  وارد هوزینگ می شود.

سوییچ قطع فشار پایین

این سوییچ به عنوان محافظ پمپ شناخته می شود.

به دلیل اینکه زمانی که آب قطع می شود این سوییچ پمپ را خاموش می کند.

شیر برقی

زمانی که پمپ دستگاه تصفیه آب به هر دلیلی قطع باشد،

این شیر ورودی آب به دستگاه تصفیه آب را قطع می کند.

فیلترکربن فعال

آب بعد ار عبور از فیلتر الیافی و حذف گل و لای و ذرات معلق به هوزینگ مرحله دوم و سوم وارد می شود.

پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی

در دستگاه های تصفیه آبی که از فرآیند اسمز معکوس برای تصفیه آب استفاده می کنند

از پمپ برای تامین فشار آب برای فیلتر ممبران استفاده می شود.

فیلتر ممبران

آب بعد از مرحله سوم وارد پمپ دستگاه تصفیه آب می شود و با فشار وارد فیلتر ممبران تصفیه آب می شود.

سوئیچ قطع فشار بالا

این سوئیچ زمانی که شیر برداشت آب بسته باشد یا آبی در مخزن تصفیه آب نباشد پمپ را خاموش می کند.

مخزن دستگاه تصفیه آب

آب بعد از عبور از فیلتر ممبران وارد فیلتر کربن نهایی می شود. این فیلتر طعم و بوی آب را طبق ذائقه مصرف کننده تغییر می دهد.

فیلتر قلیایی

فیلتر قلیایی آخرین و مهم ترین فیلتر در دستگاه تصفیه آب خانگی است این فیلتر میزان PH آب آشامیدنی را افزایش می دهد.

شیر برداشت روی سینک

بعد از عبور آب از فیلترهای مختلف آب تصفیه شده با بهترین کیفیت تولید می شود