19 کالا

اتصالات

اتصالات در دستگاه های تصفیه آب به منظور نگه  داشتن نقطعات  در کنار  یکدیگر طراحی گردیده است

و در مجموع  دستگاه تصفیه آب دو نوع اتصال دارد.

اتصالات مهره ‌ای

در حقیقت اتصالات مهره ‌ای ساختار خیلی ساده ای دارند.

برای بستن این نوع اتصال باید شلنگ  را بر روی حفره مخصوص قرار داده

و به  آرامی مهره رو به سمت راست چرخاند.

بستن این نوع اتصال نیاز به آچار ندارد و فقط کافی است که با دست آن  را سفت نمود.

در واقع آب بندی این نوع اتصالات خیلی قوی بوده  و طول عمر زیادی خواهد داشت.

باز و بست کردن این نوع از اتصالات کار بسیار راحتی است و با چرخاندن یه مهره انجام خواهد گرفت.

اتصالات فیتینگ

در واقع اتصالات فیتینگ همان اتصالات فشاری هستند.

یعنی شما باید لوله رو فشار داده تا در جای خود قرار گیرد.

البته باید با نحوه کار این اتصالات آشنایی داشته باشیم.

زیرا درغیر این صورت احتمال شکستگی آن هم وجود خواهد داشت.

البته  لازم به  ذکر است که  این نوع اتصالات از آب بندی خوبی برخوردار بوده

و هم چنین جا زدن اتصال فیتینگ بسیار راحت می باشد

و فقط کافی است که سر شیلنگ را داخل حفره مخصوص فشار داده تا یه صدای تق ریز بشنوید.

برای باز کردن هم باید دو طرف ضامن آن را فشار داده

تا خار آزاد گردد و شیلنگ از داخل اتصال رها گردد.

پس بدون فشار دادن ضامن، شیلنگ رو نباید بیرون کشید،  زیرا  باعث شکسته شدن بست خواهد شد.