2 کالا

سوییچ ها

در واقع سوییچ ها برای دستگاه های تصفیه آبی که با برق کار می کند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت

و معمولا به صورت تخصصی با نام سوییچ های پرشر و سوییچ لو پرشر معرفی گردیده اند.

 سوییچ قطع فشار پایین یا لو پرشر

درحقیقت وظیفه‌ی این سوییچ خاموش کردن پمپ در مواقع افت فشار و یا قطع آب ورودی بوده

تا از بدون آب کار کردن پمپ جلوگیری کرده و در نتیجه جلوی آسیب دیدن به دستگاه گرفته می شود.

این سوییچ در واقع یک کلید برقی است که فشار آب در آن نقش قطع کننده و وصل کننده کلید را بر عهده خواهد داشت

و به این صورت است که در اثر افت فشار آب، کلید جریان برق دستگاه تصفیه آب نیز قطع می گردد.

سوییچ قطع کن فشار بالا یا های پرشر

این سوییچ نیز مانند سوییچ قطع فشار پایین، بصورت سری با پمپ در مدار قرار گرفته

و نقش کلید قطع و وصل در مدار را بر عهده خواهد داشت.

این سوییچ وظیفه خاموش کردن پمپ دستگاه را در زمانی که منبع آب پر بوده، به عهده دارد

و یا به عبارت دیگر وقتی فشار افزایش پیدا می‌کند، سیستم خاموش می گردد.

در واقع در چنین مواقعی که در اثر فشار پمپ ، فشار آب داخل سیستم زیاد می‌شود،

این فشار به سوییچ فشار بالا منتقل می‌شود

که این امر باعث عمل کردن سوییچ و قطع کردن جریان عبوری از مدار می گردد.

بنابراین در اثر قطع جریان الکتریسیته، پمپ دستگاه نیز خاموش می شود.

زمانی که شیر مصرف باز می‌شود و یا آب داخل مخزن تخلیه شده،

این فشار کاهش می یابد و در نتیجه سوییج جریان برق وصل گردیده و موتور شروع به کار خواهد کرد.