تعمیر تصفیه آب نیمه صنعتی بهترین راه برای سرویس و تعمیر تصفیه آب نیمه صنعتی استفاده از گروه های متخصص در این زمینه که در شهرهای مختلف شناخته شده باشند و دارای رزومه کاری موفق در ضمینه تعمیر تصفیه آب نیمه صنعتی  هستند می باشد. در بسیاری از مواقع دیده می شود که افراد غیر […]

نکته مهم در سرویس دستگاه در بعضی از مدل های خانگی ورودی سوییچ ها از برق مستقیم شهری 220 ولت یعنی قبل از ورود به ترانس تقسیم صورت گرفته است. یعنی سوییچ فشار پایین و سوییچ فشار بالا و شیر برقی دارای برق ۲۲۰ میباشد. اشتباه در هنگام تعویض فیلتر ها و بی دقتی و […]